Betalingsbetingelser og vilkår

Betaling og retur 

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer fra nettbutikken til forbrukere og ved nettbutikk salg. Kundens ordrebekreftelse/bestilling utgjør sammen med disse betingelser det samlede avtalegrunnlaget for handelen. Betingelser her gjelder kun for salg i Norge med Svalbard og Jan Mayen. Evt. fraktomkostninger til sistnevnte, må tas over telefon, etter ordreregisrering. Kunder utenfor dette området må henvende seg til oss pr. brev, e-post eller telefon. Salg til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven og  angrerettsloven.

Priser

Prisene inkluderer 15% moms på næringsmidler og 25% på tilbehør og fraktkostnader. Dersom momsen, skatter eller andre avgifter endres vil våre priser endres tilsvarende. Alle priser er i NOK.

Bestilling

Alle bestillinger betraktes som bindende. Du mottar en ordrebekreftelse pr e-mail med all informasjon. I tillegg mottar du en e-mail med informasjon etterhvert som ordren behandles hos oss.

Force majeure

Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for oss å oppfylle sine forpliktelser i denne avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslig regler regnes som Force Majeure opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure egnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. Det samme gjelder ved plutselig endring av krav til merking av produkter, varsel tekster, salgsforbud eller beslutning fra myndigheter som påvirker markedet og produkter i negativ retning eller unormal nedgang i markedet.

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Når det gjelder betaling og frakt har du to valg: 

Kortbetaling

Vi benytter Vipps og Klarna for kortbetaling. Du vil enkelt kunne betale med kort eller telefon i nettbutikken – uten at du blir videresendt til en en ekstern side.

Du betaler med kortet eller telefonen. Så fort Tedama får beskjed at betalingen er gjennomført, sendes varen(e) til deg.

VIPPS

Du kan overføre direkte til vår bedriftskonto hos VIPPS:

#594847

Når betalingen er mottatt, sendes din ordre til pakking.